Biuro w czasie epidemii

Panująca epidemia koronawirusa stawia przed nami wszystkimi szereg nowych wyzwań, także związanych z prowadzeniem biura. Mimo bowiem ogłoszonego stanu epidemii i zalecanego pozostawania w domu i pracy zdalnej wszystkie urzędy, sądy, banki czy kancelarie prawne oraz komornicze działają i rozsyłają wcale nie zmniejszoną ilość ważnej korespondencji.

Zalecane, a w pewnym stopniu również nakazywane i penalizowane ograniczenia w poruszaniu się mogą znacząco utrudnić przedsiębiorcom odbiór takiej korespondencji a w konsekwencji niedotrzymania wyznaczonych terminów czy braku odpowiedzi narazić ich na realne straty. Przy częstokroć fizycznie zamkniętej działalności, oddelegowaniu pracowników do domu i pracy zdalnej zapewnienie sobie odbioru korespondencji może być trudne – wiąże się z koniecznością wyznaczenia osoby do dyżurów w biurze bądź osobistych przyjazdów właściciela – mamy więc do czynienia z odradzanym poruszaniem się po mieście. Jeśli listonosz nie będzie miał komu zostawić przesyłki poleconej będzie ją musiał awizować -co wiązać się będzie z koniecznością niezbyt przyjemnej i ryzykownej wizyty w urzędzie pocztowym dla jej odbioru.

Szczególnie więc w obecnych okolicznościach, działające bez przeszkód usługi biura wirtualnego – i to działające w pełnym zakresie obsługi – przynieść mogą znaczące i realne korzyści:
– pewność odbioru wszystkich przesyłek,
– możliwość natychmiastowego zapoznania się z treścią listów dzięki usługom skanowania,
– odbiór przesyłek kurierskich w szerokich widełkach czasowych.

Biuro Wirtualne Warszawa daje też możliwość zorganizowania niewielkiego spotkania w możliwie bezpiecznych warunkach – jesteśmy w stanie zapewnić dużą salę gwarantującą zachowanie sporych odległości między uczestnikami, oraz środki dezynfekcyjne.

Warto zauważyć, że usługi biura wirtualnego nie muszą łączyć się z formalną zmianą siedziby firmy i jej przerejestrowaniem a wyłącznie z podaniem adresu biura jako adresu korespondencyjnego (zmiana adresu korespondencyjnego w urzędach jest łatwa i szybka) – można wówczas skorzystać z umowy, która zapewnia wszelkie wygody biura wirtualnego z wyjątkiem tylko adresu rejestracyjnego – dzięki temu usługa taka jest dwukrotnie tańsza a w zakresie obsługi korespondencji praktycznie zapewnia te same korzyści. Co więcej – w obecnej sytuacji Biuro Wirtualne Warszawa zapewnia maksymalną elastyczność i nie wymagamy nawet miesięcznego okresu wypowiedzenia – usługa startuje w dniu wniesienia opłaty i kończy się ostatniego dnia miesiąca.

Zapraszamy do kontaktu – w tym trudnym czasie pracujemy dla Ciebie!