Rejestracja firm

Oferujemy przeprowadzenie w Państwa imieniu czynności rejestracyjnych firmy co gwarantuje ich prawidłowy przebieg i oszczędność Państwa czasu.

Cennik usług związanych z rejestracją firm

Cena netto
sporządzenie umowy i statutu spółki prawa handlowego (umówienie notariusza) 450,-PLN
rejestracja spółki prawa handlowego w KRS (obejmuje zgłoszenie w Urzędzie Statystycznym dla uzyskania nr REGON, Urzędzie Skarbowym – NIP, oraz w ZUS’ie) 450,-PLN
zgłoszenie zmian we wpisie do KRS (obejmuje wynikające ze zmiany zgłoszenie w Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym, ZUS) 150,-PLN
rejestracja działalności gospodarczej lub spółki cywilnej (zgłoszenie obejmuje wypełnienie i złożenie wniosku EDG-1, zgłoszenie w Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym, ZUS) 120,-PLN

* podane ceny są cenami netto i nie zawierają opłat sądowych, skarbowych i notarialnych.
* powyższe warunki ważne są tylko przy podpisaniu umowy wirtualnego biura.

Realizację usługi Rejestracja firm zapewnia współpracująca z nami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Kancelaria Prawa Kanonicznego i Cywilistyczna CC IUSTITA.

Dodaj komentarz