Biała lista podatników

1 września udostępniony został przez Ministerstwo Finansów wykaz podatników VAT aktywnych i wykreślonych. Potocznie wykaz ten zwany jest białą listą. Na liście tej należy sprawdzać dane swoich kontrahentów przed dokonaniem im zapłaty. Dlaczego?

Od dawna już należało dbać o sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT teraz jednak aby ułatwić podatnikom możliwość zachowania należytej staranności i tym samym ograniczyć ryzyko odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy ministerstwo udostępniło dużo lepsze narzędzie. Na białej liście sprawdzić można (i trzeba) wybrany na dany dzień (do 5 lat wstecz) status kontrahenta i jego numer rachunku bankowego jaki zgłosił w urzędzie skarbowym do rozliczeń. Teraz jest to o tyle ważne, że zapłaty na kwoty przewyższające 15 tyś zł należy dokonywać wyłącznie na rachunek jaki kontrahent zgłosił do urzędu skarbowego a wykonanie go na rachunek inny spowoduje, że kosztu wynikłego z faktury dokumentującej tą wpłatę nie będzie można zaliczyć do kosztów firmy. Sankcje te będą egzekwowane od stycznia 2020 roku.

Biała lista, która jest codziennie aktualizowana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oprócz statusu podatnika i jego rachunku bankowego, zawiera również inne informacje o podatniku: nazwę, numery identyfikacyjne NIP, REGON, PESEL, KRS (odpowiednio dla typu podmiotu), status podatnika VAT, datę rejestracji, ewentualnego wykreślenia z rejestru i ponownego wpisania, nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu.

Biała lista dostępna jest na stronie ministerstwa finansów a szersze umówienie zagadnień związanych z białą listą można znaleźć na blogu.