Urzędy pod jakie podlega Biuro Wirtualne Warszawa

Rejestrując firmę pod adresem naszego biura ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa podlegać będą Państwo pod następujące urzędy:

Uwaga. Określając właściwość urzędu skarbowego należy wyróżnić trzy sytuacje prawne:

  • Podmiot posiadający osobowość prawną jak spółka z o.o., spółka jawna, spółka akcyjna – właściwym urzędem skarbowym jest urząd przypisany do lokalizacji siedziby rejestrowej podmiotu, w przypadku siedziby w naszym biurze wirtualnym będzie to podany wyżej Urząd Skarbowy Warszawa-Wola przy ul. Powstańców Śląskich 2d
  • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (także w formie spółki cywilnej osób fizycznych) – dla podatku VAT właściwym jest urząd skarbowy związany ze wskazaną lokalizacją siedziby działalności, czyli w przypadku zarejestrowania działalności pod naszym adresem biura wirtualnego będzie to Urząd Skarbowy Warszawa-Wola przy ul. Powstańców Śląskich 2d, ale już dla podatku dochodowego właściwy jest urząd skarbowy związany z miejscem zamieszkania osoby prowadzącej działalność.
  • Podmiot zarządzany przez obcokrajowca jest przypadkiem szczególnym i podlega pod tzw. wyspecjalizowany urząd skarbowy: Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, ul. Jagiellońska 15 II US Warszawa Śródmieście

Zwracamy uwagę, że w opinii wielu podatników Urząd Skarbowy Warszawa Wola uchodzi za bardzo przyjazny urząd skarbowy. Opinia ta znajduje również potwierdzenie w wynikach konkursu na przyjazny przedsiębiorcy urząd skarbowy jaki organizuje wspólnie Business Centre Club i Ministerstwo Finansów. W 2012 roku pierwsze miejsce, z tytułem najbardziej przyjaznego urzędu skarbowego w Polsce zajął właśnie Urząd Skarbowy Warszawa Wola. Więcej o konkursie na przyjazny urząd skarbowy przeczytasz w artykule serwisu wyborcza.biz.