Polski Ład – zmiany podatkowe od stycznia 2022

1 stycznia wchodzi w życie ustawa znana jako tzw. Polski Ład wprowadzająca duże zmiany w prawie podatkowym oraz w obciążeniach składką zdrowotną. Dość powiedzieć, że Polski Ład wprowadza zmiany w 26 ustawach.

Najistotniejsze zmiany jakie wprowadza w 2022 roku nowa ustawa Polski Ład to podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł, podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%, wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej, rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych, praktyczną likwidację karty podatkowej dla nowych podatników (pozostanie wyłącznie jako kontynuacja), zmianę zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz z
likwidacją możliwości odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty należnego za ten rok podatku dochodowego od osób fizycznych, wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 10% podstawy opodatkowania, ustanowienie zasad wspólnego opodatkowania w grupie VAT.

Po szczegóły rozwiązań odsyłamy do serwisów rządowych, finansowych i podatkowych gdzie eksperci szczegółowo omawiają i analizują zamiany Polskiego Ładu.

Podsumowując, wydaje się, że zmiany Polskiego Ładu, poprzez powiązanie wysokości składki zdrowotnej z dochodem, przy jednoczesnym braku możliwości odliczenia składki od podatku najbardziej odczują przedsiębiorcy osiągający wysokie dochody i opodatkowani wg skali podatkowej lub liniowo – dla nich Polski Ład oznaczać będzie w gruncie rzeczy podwyżkę podatków.