Kontrola skarbowa firmy z siedzibą w Biurze Wirtualnym

Jak wygląda kontrola skarbowa w firmie, która ma swoją siedzibę w biurze wirtualnym.

Kontrola skarbowa przydarzyć się może nawet najporządniejszej firmie. Takie kontrole często mają rutynowy charakter i dotyczą np. konieczności wyjaśnienia niezgodności powstałych z winy jakiegoś kontrahenta z którym firma prowadziła wymianę handlową. Kontroli skarbowej nie trzeba się obawiać, ale i nie można bagatelizować – nie poddanie się jej lub jej utrudnianie może być uznane za wykroczenie. Jednocześnie należy pamiętać, że posiadanie siedziby firmy w biurze wirtualnym nie wpływa w żaden negatywny sposób na wynik takiej kontroli, tym bardziej, że kontrola skarbowa dotyczy kontroli dokumentacji finansowo-księgowej, a w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i innych podmiotów prawa handlowego, dokumenty takie przechowuje zwykle biuro księgowe z którym podmiot ma podpisaną umowę.

Jeśli jednak kontrola skarbowa firmy, która ma swoją siedzibę w Biurze Wirtualnym Warszawa ma odbyć się właśnie w jej siedzibie, czyli pod naszym adresem – nie stanowi to żadnego organizacyjnego problemu. Biuro Wirtualne dysponuje kilkoma wygodnymi salami spotkań w których kontrolerzy – zwykle panie – mogą spokojnie zapoznać się z dostarczoną przez reprezentanta firmy dokumentacją finansowo-księgową. Firma, która posiada siedzibę w naszym biurze wirtualnym posiada co najmniej zniżkę na wynajem sal, a w wyższych opcjach ma do dyspozycji comiesięczny pakiet godzin do wykorzystania w salach spotkań biura wirtualnego. Podczas przeprowadzania kontroli skarbowej oprócz wygodnej sali oddajemy do dyspozycji wydają kserokopiarkę, a w razie potrzeby również fax. Oczywiście oferujemy również bezpłatny serwis kawowy.

Kontrola skarbowa jest zapowiedziana przez pisemne zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli w danej firmie z prośbą o umówienie daty kontroli. Warto szybko uzgodnić dogodny termin, inaczej zostanie on wyznaczony przez Urząd. Zjawiający się w dniu kontroli kontrolerzy winni przedstawić upoważnienie do jej przeprowadzenia – warto zapoznać się z tym dokumentem, gdyż wyszczególniony tam będzie zakres kontroli.