Sprawdzanie danych firmy

Jeśli potrzebujesz sprawdzić dane firmy z którą chcesz podjąć współpracę najprostszy sposób na zdobycie podstawowych danych to przejrzenie ogólnodostępnych ewidencji. Spółki prawa handlowego wpisane są do Krajowego Rejestru Sądowego KRS – z dostępnego wpisu dowiemy się nie tylko jaka jest pełna nazwa spółki, jej adres i nr NIP ale również kto i w jaki sposób jest upoważniony do reprezentowania spółki i czym spółka się zajmuje. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych należy sięgnąć do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Informacji o wszystkich podmiotach gospodarczych możemy szukać w bazie GUS. Do celów rozliczeń z urzędami skarbowymi bardzo pomocna będzie strona Ministerstwa Finansów uruchomiona w styczniu 2017 roku po nowelizacji ustawy o VAT na której można sprawdzić czy dany przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i czy w związku z tym możemy odliczać VAT z jego faktur.

Sprawdź dane firmy

Rejestr Przedsiębiorców KRS – wyszukiwarka Ministerstwa Sprawiedliwości

Rejestr Przedsiębiorców CEIDG – wyszukiwarka Ministerstwa Rozwoju

Baza internetowa REGON – wyszukiwarka Głównego Urzędu Statystycznego

Rejestr czynnych podatników VAT – serwis Ministerstwa Finansów